Ipari megoldások

A DSS Consulting Zrt. 2016 óta foglalkozik az ipari szektorral, ezidő alatt számos sikeres projekttel gazdagodtunk mind hazai, mind nemzetközi vizeken. 

Szolgáltatásaink között megtalálhatók mind az egyedi ipari digitalizációs fejlesztések, mind pedig a  testre szabható “dobozos” termékek. Ezek jellemzően bármilyen vállalatirányítási rendszerrel integrálhatók, ahova a keletkezett adatokat a megszokott formátumban vissza is juttatják.

 

DSS TimeTracking

Kapacitástervező, és munkaidő nyilvántartó rendszer

 

A leggyakoribb problémák:
 • a fekete A beosztottak munkavégzése papír alapon, vagy excel fájlokban van nyomon követve.
  • a feher Az információk összegyűjtése körülményes, sok időt igényel, és sok a hibalehetőség.
 • a fekete A szakembereknek lenne kihasználatlan kapacitásuk, de a munka összetettsége, vagy a képesítések utánkövetésének hiánya miatt nehéz újratervezni a beosztásokat.

A megoldásunk:

 • a fekete A dolgozók közös, felhasználóbarát felületen rögzíthetik az időadataikat.
 • a fekete A vezetők egyszerűen tervezhetik a munkatársak kapacitását.
  • a feher A dolgozók kompetenciái is rögzíthetők (Pl: Naprakész-e a képesítése, tudása az adott feladathoz).
  • a feher Akár előre is allokálhatnak erőforrásokat még meg nem kezdett projektekre.
 • a fekete Integrálható meglévő vállalatirányítási rendszerekkel.
 • a fekete A beírt adatok automatikusan feltöltődnek az ERP-be, nincs többletadminisztráció.
 • a fekete Könnyedén készíthető részletes analitika a kihasználatlan kapacitásokról is.

A TimeTracking megoldásunk segítségével rögzíthetők a munkaidő terv- és tényadatai, amelyek mérhetővé válnak dolgozói, és projekt szinten is. Emellett rendszerintegrációk mentén a gépek munkavégzési ideje is automatikusan rögzítésre kerülhet.

Ezen adatok alapján tervezhetővé válik az erőforráslekötés, így allokálhatunk erőforrást a jövőbeni projektekre is.

 timetracking 1


 OptimAPS

Rugalmas termelésütemezést, gyártásoptimalizálást segítő rendszer

 

A leggyakoribb problémák:
 • a fekete Szeretnék a jelenleginél jobban optimalizálni a kihasználatlan kapacitásokat, gyártási időt
 • a fekete A váratlan eseményeket, kieséseket nem tudják elég gyorsan lereagálni
 • a fekete A folyamatok nehezen átláthatók, nehéz megtalálni a szűk keresztmetszeteket
 • a fekete A termelési terv jó támpontként szolgál, de könnyen aktualitását veszíti a folyamat közben
 • a fekete A nem optimális kapacitás kihasználás extra költségeket jelent.

A megoldásunk:

 • a fekete Gépekre lebontott gyártási tervet készít figyelembe véve az akutális megrendeléseket és határidőket
 • a fekete A gépnaptárban real-time képet láthatunk a futó termelési tevékenységekről
  • a feher A javasolt tervet rugalmasan módosíthatjuk (Drag&Drop), ütemezhetjük
 • a fekete Meglévő vállalatirányítási rendszerrel, szenzorokkal integrálható
  • a feher Megrendelések automata betöltése ERP-ből, és a gépnaptár visszatöltése

Az Optimaps megoldásunk egyedi lineáris programozási algoritmus segítségével a lehető legalacsonyabb költségre és időre optimalizálja a gyártási menetrendet. A számítások során figyelembe veszi az átállási időket (le-felszerszámozás, anyag felmelegítése), és a ciklusidőket is.

A szoftver arra is képes, hogy valós idejű adatok (például magas prioritással, újonnan beérkező megrendelés) alapján devianciaelemzést végezzen, és ez alapján tesz javaslatot a módosított termelési tervre. A termelésirányító szakember a kapott javaslatokat tetszés szerint módosíthatja, szimulációt futtathat, illetve újratervezést is indíthat a megadott feltételekkel.

Az Optimaps a DSS Maintenance megoldással integrálva a tervezett leállásokkal automatikusan tud számolni, így egy komplex megoldást nyújtva a gyártógépek rendelkezésre állására.

További részleteket, videót és ingyenes demót a termék honlapján talál.

optimaps

 


 DSS Maintenance

Prediktív és preventív karbantartást támogató rendszer

 

A leggyakoribb problémák:
 • a fekete Digitalizált folyamatok mellett papír alapon is rögzítenek fontos adatokat, amik gyakran elkeverednek.
 • a fekete Nincs kialakított tudásbázis, sem egyszerűen visszakövethető karbantartási történet az egyes gépekhez.
 • a fekete Nem tervezett leállások miatt egyes gépek több napra kiesnek a termelésből, amely komoly költséget jelent.

A megoldásunk:

 • a fekete A gépek karbantartásának előretervezése, az üzemidő jobb kihasználása (kevesebb állásidő, több üzemidő) szempontjából
 • a fekete Egyetlen rendszerben rögzíthetők a kézikönyvek, és a javítási jegyzőkönyvek
  • a feher Közös tudásbázis hozható létre a hibák és gépek kapcsán
  • a feher Meghibásodás esetén egyszerűbb a hiba okának kiderítése, elemzése az előzmények alapján 
 • a fekete Integrálható meglévő vállalatirányítási rendszerekkel

A Maintenance megoldásunk képes teljeskörű támogatást adni a karbantartási folyamatok nyomonkövetésére. Alkalmas arra, hogy minden gép alkatrész szinten is rögzítésre kerüljön, így saját azonosító alapján látható a komponensek cseréjének előzménye. A gépekhez és alkatrészekhez bármilyen esemény rögzíthető, és a történetiségük visszakereshető a teljes életútjuk alatt, ami alapján könnyen készíthetők vizuálisan is jól ábrázolt, specifikus riportok.

Futási / üzemidő, és a gyártói ajánlás alapján (preventív módon), illetve akár szenzor adatok alapján (prediktív módon) is előrejelezhető az adott gép szervizigénye, valamint figyelemmel kísérhető a kötelező, és eseti karbantartások esedékessége.

A kiegészítő, prediktív modul előnyei:

 • a fekete Szenzorok által küldött adatok alapján megelőző riasztásokat küld az esetleges meghibásodásokról, alkatrészek kopásáról
 • a fekete Így biztosítja a gyors reagálást, a berendezés megfelelő rendelkezésre állását
 • a fekete Minimalizálhatók a szervizköltségek és maximalizálható az élettartam
 • a fekete Megakadályozhatja a gépek termelésből való kiesését, így időt és pénzt spórolhat a vállalata számára.

maintenance 1


 DSS Workflow manager

Sztenderdizált munkavégzést segítő szoftver

 

A leggyakoribb problémák:
 • a fekete Az excelben vezetett feladatok, beosztások, folyamatok követhetetlenné válhatnak
 • a fekete Ha a menedzser tudja is követni, az fölöslegesen sok energiát igényelhet.
 • a fekete A meglévő rendszerből csak egyszerű kimutatások készíthetők
 • a fekete A meglévő ERP-ben van workflow modul, de bonyolult, sok a fölösleges funkciója

A megoldásunk:

 • a fekete Felhasználóbarát felület, könnyen átlátható, visszakövethető
 • a fekete Integrálható meglévő vállalatirányítási rendszerekkel
  • a feher Feladatok automatikus keletkeztetése, eredmény visszatöltése
 • a fekete Könnyedén készíthetők összetett riportok, real-time analitika a folyamatok állapotáról
  • a feher Grafikusan modellezhető állapottérkép is (UML)
 • a fekete A feladatokhoz egyszerűen hozzárendelhetők a dolgozók, határidők, emlékeztetők

 

A Workflow manager megoldásunk segítségével egy rugalmasan paraméterezhető állapottérkép kapható a projektek, feladatok összességéből. Minden feladathoz rendelhető felelős, állapot, dokumentumok, akár állapotátlépési feltételrendszer is, valamint fűzhetők hozzá megjegyzések. Emellett a feladatok teljes történetisége visszakövethető, ezáltal könnyen elemezhető, hogy mikor, és hogyan alakultak a projektek a döntések következtében.

A feladatok akár automata módon is keletkeztethetők az ERP-ből, majd a kiszámolt értékeket a rendszer vissza is tölti, ezáltal csökkentve a többletadminisztrációt.

A Workflow manager a TimeTracking szoftverrel integrálva összetett megoldást kínál a feladatok, és a rájuk allokált erőforrások kezelésére, monitorozására.

state machine editorpng

 


DSS SalesTarget

Üzleti tervezést segítő megoldás

 

A leggyakoribb problémák:

a fekete Az üzleti tervezés excel fájlokban zajlik, aminek aktualizálása idő- és munkaigényes.
a fekete Az ügyféladatok vezetésére nincs egységes konstrukció, mindenki a maga módján rögzíti
a fekete Az értékesítők túl sok időt töltenek adminisztrációval
a fekete Túl hosszú meetingek: A vezetők csak itt értesülnek az egyes ügyek állapotáról

A megoldásunk:

a fekete Kulcsrakész, mégis igény szerint testre szabható megoldás
a fekete A vezetők naprakészen követhetik a tervszámok alakulását, ügyek állapotát
a fekete Sztenderdizálja az adminisztráció vezetését, ezáltal az értékesítők időt takaríthatnak meg
a fekete Az összegyűjtött információk segítenek a stratégia megtervezésében, módosításában

A SalesTarget megoldásunk lehetővé teszi az üzleti tervezést vevőnkénti felosztásban, ezáltal követhetővé válnak az ajánlati folyamatok, és az eladási információk is. A szoftver negyedévente előrejelzést készít az év végi eredményekről, valamint folyamatosan pontosítja az év eleji tervezéstől való eltérés mértékét vevői és üzletág szinten is.

A SalesTarget platformfüggetlen, a manuális rögzítés mellett bármilyen ERP és CRM rendszerből képes importálni az adatokat, így egyetlen helyen, strukturáltan jeleníti meg az összes szükséges információt.

A dashboard megjelenítéssel bármilyen kimutatás egyszerűen készíthető, és a változások is azonnal, dinamikusan láthatóak, ahogy az értékesítő feltölti az információt.

salestarget 1