Őszinték és transzparensek vagyunk

Hosszú távon gondolkodunk

Bátran újítunk

Kitartóak és szisztematikusak vagyunk

Platformfüggetlenek vagyunk

Gyorsan és megfontoltan döntünk

Megbízunk egymásban

Odafigyelünk egymásra

Mindenki a legjobbat adja