Termékeink, megoldásaink

Központi adatvalidációs megoldás

01 A DSS központi adat validációs megoldása a hazai piacon jelenleg elérhető, legfejlettebb és legteljesebb körű eszközrendszer a megfelelő adatminőség elérése érdekében. A saját fejlesztésű, Quality Monitor technológiára épülő megoldás egymásra épülő lépcsőfokokra épül, melynek köszönhetően az adatminőségi szempontból különböző szinten elhelyezkedő vállalatok számára is hatékony belépési lehetőséget kínálunk. Jellemzően a projektjeink egy adatminőségi felméréssel indulnak, hogy ezt az érettségi szintet és az elvégzendő feladatokat megállapíthassuk. Ugyanakkor a módszertan nem zárja ki, hogy egy ügyfél például egy nemrégiben megvalósított ügyféltörzs tisztítást követően a real-time validálás bevezetését helyezze fókuszba annak érdekében, hogy ellenőrzötten és javítottan rögzüljenek az újonnan keletkező törzsadatok.

A real time validálás az adattisztítás legújabb módszere, mely preventív módon még az adatok bekerülés és tárolása előtt ellenőrzi és javítja a szervezet számára kulcsfontosságú adatokat. A bevezetése során felmérjük a szervezet által használt egyes adatbeviteli csatornákat, ill. az adatáramlást az ügyféltörzsekig, melyet követően az online adatbeviteli felületekre, illetve az offline batch betöltőkre kerül kiépítésre az iQualidator real-time adat validációs megoldásunk.

02

A központi adatvalidációs megoldás biztosítja, hogy minden egyes adatbeviteli csatornán beérkező adat ugyanolyan módon és módszerekkel kerüljön ellenőrzés és javítás alá biztosítva a kívánt adatminőségi szintet.

A megoldás szakít azzal az elképzeléssel, hogy az adattisztítási tevékenységet folyamatosan újra és újra el kell végzi, hiszen a piacon egyedülálló módon már arra kínál hatékony megoldást, hogy csak jó minőségű adatok keletkezhessenek.

Megoldásunk egyszerűen illeszthető a webes front-end felületekhez, ill. megfelelő interfészekkel rendelkezik egyéb alkalmazásokhoz is, így rövid idő alatt bevezethető, gyorsan és hatékonyan működésre bírható.

 

Kapcsolódó kompetenciáink

Logisztikai optimalizáló

A járatszervezés során komoly kihívás az optimális és költséghatékony útvonalak megtalálása, hiszen számos szempont figyelembe vétele mellett kell azt elérni, pl. a szállítások meghatározott szabályok szerint kell, hogy megtörténjenek, sok pont között kell elvégezni a szállítási feladatokat, több járművel, célgéppel kell azokat megvalósítani, számos specialitás figyelembe vételével (pl. jármű specialitások, különböző korlátok stb.) kell a terveket elkészítő munkatársnak dolgoznia, valamint a szállítási címeknél és lerakási pontoknál általában időablakokkal kell számolni.

Cégünk a fenti problémákra és kérdésekre igyekszik hatékony megoldást nyújtani logisztikai optimalizáló keretrendszere segítségével. A keretrendszer egy kezdeti paraméterezést és személyre szabást követően rövid időn belül biztosítja az alábbi előnyöket vállalata számára:

  • szállítással kapcsolatos költségek csökkenése,
  • szállítás során megtett kilométerek csökkenése, a bejárási út idejének lerövidülése,
  • szállítói kapacitások kihasználtságának javulása,
  • szállítójárművek kapacitásainak figyelembe vételével a kapacitás korlátok betartása,
  • a szállítási és tervezési folyamatok optimálisabb működése,
  • elemzési lehetőségek a riportoknak köszönhetően.

Megoldásunk segítségével napi szinten, vagy napon belül gombnyomásra, optimalizált járattervek készülnek. A rendszer számos egyedileg definiálható paraméter együttes figyelembe vételére képes, így számításba tudja venni nemcsak a különböző jármű specialitásokat (mint például a raktér mérete, fajtája, speciális igények (hűtőjármű, kisméretű jármű, szivattyús jármű stb.), de az egyes járművekhez kapcsolódó egyedi fix és változó költségeket is, melyek teljeskörű figyelembe vétele manuális tervezésnél általában nem lehetséges.

A járattervezés során a bemenő adatok egyszerű, hagyományos, strukturált formátumként, vagy akár forrásrendszerekből, illetve adatbázisokból kiolvasva kerülnek az optimalizációs motorhoz. Megoldásunk képes integrálódni meglevő vállalatirányítási rendszerekkel, illetve GPS alapú flottakövető rendszerekkel.

A feldogozott adatokból szolgáltatásunk segítségével számos riportot készíthetünk, melyek segítségével átlátható kimutatásokat kaphatunk általunk választott témákban (pl.: jelentős időeltérés, útvonalelhagyás, meg nem valósult fuvarok, tervezett költségek, stb.)

04

 

Kapcsolódó kompetenciáink

Geokódolás

Számos üzleti feladat merül fel, mikor a címeket szükséges térképen is megjeleníteni, melyhez azokat geokódokkal szükséges ellátni. A geokódolás folyamata során a rendelkezésünkre bocsátott címeket tisztítjuk és a címpont-alapú és/vagy interpolációs geokódolási eljárásaink segítségével szélességi és hosszúsági koordinátákkal látjuk el. A címek geokódolását speciális térképi adatbázis felhasználása teszi lehetővé, amely tartalmazza az utcaházszámokat is.

A geokódolni kívánt cím részletezettségétől függően különböző geokódolási szinteket tudunk elérni (házszám-, utca-, város szintű geokód), így a teljes adatbázis geokódolási pontossága függ a címek kitöltöttségétől és tisztítás utáni minőségétől. Amennyiben szükséges, lehetőség van az üzletileg esetleg nem elég pontosnak ítélt város (esetleg utca) szintű geokódolt címek manuális geokódolására. Ehhez a címeket elérhetővé tudjuk tenni egy speciális webes felületen, ahol a címet vagy térképen elhelyezve, vagy szövegesen javítva a címeket pontosítani lehet a találatot.

03

 

Kapcsolódó kompetenciáink és online szolgáltatás

Címtisztító megoldás

Adattisztítási projektjeink során a legtöbb problémát jellemzően a címadatok minőségében találjuk, így kialakítottuk kimondottan a címadatok automatikus javítását lehetővé tevő szolgáltatásunkat. Ennek segítségével tömeges, akár több milliós címadatbázisokat is nagyon rövid idő alatt, automatikusan vagyunk képesek javítani. A tisztítás során a címeket megfelelően tokenizáljuk, melyet követően hasonlósági és elütés alapú javítófüggvényekkel hozzuk őket formailag és tartalmilag is megfelelő formába. Az olyan címeket, melyek hiányos kitöltöttségük miatt nem, vagy nem megfelelően javíthatók, hibalistára tesszük, melynek segítségével manuálisan egy részük még tovább javítható. A tömeges címtisztítás során igény esetén geokódolást is végzünk (lásd Geokódolás megoldásunk).

Kapcsolódó kompetenciáink és online szolgáltatás